Kokousmuistio kevät 2017

ISRAELILAISIA TANSSEJA TANSSIVIEN TANSSIJOIDEN VALTAKUNNALLINEN KOKOUS KEVÄT 2017

Ryttylän Kansanlähetysopisto, 30.4.2017
Osallistujat: Minna Imai, Heidi Katz, Heini Syrjä,Auli Mäki, Riitta Salunen, Pirita Nieminen, Viveca Unnérus, Anu Juvanen, Anitta Oinas, Merja Meir, Ann-Christin Yli-Yrjänäinen, Marianne Peitso, Ritva-Leena Järvinen, Paula Hyväri, Jouni Pajunen, Outi Tervakoski, Ulla Siitonen, Hans Unnérus, Taina Saarijärvi, Ulpu Tasala, Elisa Heinonen, Hilla Karaksela, Heta Heinonen, Päivi Siren, Tarja Vasarainen, Joel Yliluoma, Helka Mäkelä

PÖYTÄKIRJA
Kevään 2017 aikana järjestettiin kaikille Israelilaisia tansseja harrastaville tanssijoille kysely tanssijärjestelyiden kehittämiseksi. Kyselyyn tuli vastauksia eri puolelta Suomea yksittäisiltä tanssijoilta sekä tanssiryhmistä. Vastauksia käytettiin keskustelun pohjana kokouksessa.

Uusien israelilaisten tanssien opetukseen tähtäävien tanssileirien pitämiseen päätettiin järjestää kaksi leiriä vuodessa, yksi leiri pohjoisessa ja yksi etelässä. Tähän päädyttiin siksi, että uusien tanssien määrä pysyisi hallittavissa eri puolilla Suomea. Ensisijaisesti leirejä pyritään järjestämään paikoissa, joista saadaan valtion tukea opetukseen. Paikan suhteen tuli eniten toivomuksia Tampere- Jyväskylä-akselille, joka on koko Suomen liikenneyhteyksiä ajatellen keskeisin alue.

Kertauspäivistä ja muista järjestetyistä tanssipäivistä sovittiin, että kaikenlaisia tanssipäiviä voi järjestää ympäri vuoden eri puolella Suomea. Ensisijaisesti pyritään siihen, että päivät eivät mene päällekkäin toistensa kanssa ja järjestäjän pitäisi ilmoittaa tapahtumasta Israelilaisten tanssien facebook-sivuilla sekä nettisivuilla www.israelilainentanssi.wordpress.com, että kaikki halukkaat löytäisivät tiensä harrastuksen pariin. Palautteissa yhden päivän mittaisten tanssipäivien osumista päällekkäin eri puolilla Suomea ei kuitenkaan koettu haittaavan tanssiharrastukseen osallistumista ja tanssiriemun leviämistä laajemmalle alueelle.
Nettisivuja päivittävät Joel Yliluoma <bisqwit@iki.fi> ja Pirita Nieminen <ptnieminen@suomi24.fi>. Valtakunnallista viikonloppuharkadaa, jossa vanhoja tansseja kerrattaisiin yhteisvastuuperiaatteella ja mahdollisesti samassa yhteydessä olisi alkeistyyppinen ryhmä vasta-alkajille, kaavailtiin pidettäväksi mahdollisuuksien mukaan kerran vuodessa joko pohjoisessa tai etelässä. Israelilainen kansantanssi-Facebook-sivustolla on koettu olevan ajoittaisesti epäasiallista ja rakentamatonta keskustelua, jonka vuoksi päätettiin tehdä kirjallinen kuvaus facebook-sivuston tarkoituksesta. Kuvaus liitetään sivustolle kaikkien käyttäjien nähtäväksi. Palautteissa peräänkuulutettiin asiallisuutta, ystävällisyyttä ja toisten arvostamista facebook-sivuston kommentoinneissa.
Pöytäkirja sovittiin laitettavaksi nähtäville www.israelilainentanssi.wordpress.com– nettisivuille ja se lähetetään myös yhteyshenkilöiden välityksellä tiedoksi tanssijoille. Näillä pelisäännöillä pyritään luomaan mahdollisuuksien mukaan miellyttävä ja uusia tanssijoita aktivoiva ilmapiiri kaikkialle Suomessa.

Hämeenlinnassa 10.5.2017
Helka Mäkelä
Kokouksen puheenjohtaja

ISRAELILAISIA TANSSEJA TANSSIVIEN TANSSIJOIDEN VALTAKUNNALLINEN KOKOUS KEVÄT 2017