Tanssiaskeleiden nimiä hepreaksi

Sanastoa, joiden avulla hepreankielisistä tanssiopetusvideoista voi saada paremmin selvää.

Merkinnöissä on käytetty suomalaisen käytännön mukaista romanisointia, jossa yhtä äänettä ilmaisee yksi kirjain, ja sama kirjain tarkoittaa aina samaa äännettä riippumatta ympäröivistä kirjaimista.

  • š = suhuässä (engl. romanisoinnissa sh), vastaa hepr. kirjainta שׁ
  • ḥ = kurkku-h (engl. romanisoinnissa ch), vastaa hepr. kirjainta ח tai ך/כ
  • z = soinnillinen s, vastaa hepr. kirjainta ז
  • j = kuten suomessa (engl. romanisoinnissa y), vastaa hepr. kirjainta י
  • ts = kuten suomessa (engl. romanisoinnissa tz), vastaa hepr. kirjainta ץ/צ
  • ’ = ilmaisee vokaalien välissä tavurajaa, jossa voi tulla samanlainen lyhyt äänenkatkos kuin esim. suomen sanassa ala-aste. Indikoi yleensä ע-kirjainta.

Pikkuruiset kirjaimet tarkoittavat sellaisia vokaaleja, jotka usein jätetään lausumatta:

  • ᵉ = lyhyt e, joka usein jätetään lausumatta kokonaan, vastaa hepr. nikkudia ‏◌ְ
  • eⁱ = ei tai e riippuen puhujasta; vastaa hepr. nikkudia י◌ֵ

Kysymysmerkillä on merkitty sellaiset, joista artikkelin kirjoittaja ei ole ollut varma.

Suunnat ja määrät:

aḥat/eḥad, štaim/šnaim, šaloš/šloša, arba/arba’i = 1, 2, 3, 4
ḥameš/ḥamiša, šeš/šiša, ševa/šiv’a, šᵉmone/šᵉmona = 5, 6, 7, 8
regel = jalka
jemin = oikea
šmol = vasen
ḥiluf = sivulle
(le)fanim = eteen
(le)aḥor = taakse
(le)markaz = keskustaan
kadima = (edetä) eteenpäin
pᵉnima = sisäänpäin
ḥutsa = ulospäin
le’at = hitaasti
leritsa = juosten
šᵉ’ija = tauko/pysyä tietyssä asennossa hetken
bamakom = takaisin/paikallaan
atsira = seis

Askeleet:

reki’a = polku (jalka maahan ja ylös)
be’ita = potku
nekuda/negi’a = näpäys (negi’a = pelkkä kosketus)
akef = kanta (askel kantapäällä) (?)
šiuf/šajef = pyyhkäisy
anafa = kiertää(?)

pᵉnia/lifnot = käännös (yleensä puoli kierrosta)
sivuv = ympäri (kokonainen kierros) (monikko sivuvim: ympärimenot)
daleg/dilug = hyppy
pᵉtaḥ/pᵉtiḥa = askel auki (sivulle)
sakel/sikul = askel ristiin (monikko sikulim: ristiaskeleet)
zᵉgo = askel yhteen
tsᵉ’ad = askel (monikko tsᵉ’adim, esim. šᵉnei tsᵉ’adim = kaksi askelta)
netia = nojata (kuin painonsiirto)
dᵉroḥ = askel/kävellä (?)

Askelikot:

hora/maajim = maim-askelikko
teⁱmani = jemen-askelikko
polka = horahyppy (hyppäävä tsatsa paikallaan)
tsir/pivot = (puolikas) spottikäännös
miškal = (puolikas) painonsiirto
miškal-miškal = painonsiirto puolelta toiselle
kᵉfifa = (puolikas) tšerkes-askelikko, eli taivutus (engl. bend) = askel + takaisin
kᵉfifa lefanim + (kᵉfifa) leaḥor = kokonainen tšerkes-askelikko (eteen+takaisin+taakse+takaisin)

Muut:

ḥeleg rišon = ensimmäinen osa
ḥeleg šeni = toinen osa
rišon/rišona, šeni/šᵉnija, šᵉliši/šᵉlišit, revi’i/revi’it = 1., 2., 3., 4.
ḥamiši/ḥamišit, šiši/šišit, šᵉvi’i/šᵉvi’it, šᵉmini/šᵉminit = 5., 6., 7., 8.
pezmon ḥozer = kertosäkeistö

ḥozer paamaim = toistuu kahdesti
ḥozer arba paamaim = toistuu neljästi
me’atḥala = (aloitetaan uudelleen) alusta

ve = ja
jaḥad = yhdessä
rikud = tanssi(kappale)
kol = koko/kokonaan


Palaute ja korjausehdotukset: Joel Yliluoma